افتخارات پژوهشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول سلام نجم الثاقب

در اینجا می تونانید گلچینی از افتخارات پژوهشی که دانش آموزان دبیرستان سلام نجم الثاقب در این سال ها  کسب کرده اند را مشاهده نمایید