افتخارات و رتبه‌های کسب شده توسط دانش آموزان دبیرستان سلام سهروردی

گلچینی از مجموعه افتخاراتی که دانش آموزان عزیزمان در این سال ها کسب کرده اند را می توانید در این بخش مشاهده نمایید