کسب مقام برتر در جشنواره اسوه حسنه توسط سپهر سادات

آقای سپهر سادات دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دوره اول سلام نجم الثاقب موفق شد رتبه اول رشته احکام را در هشتمین جشنواره اسوه حسنه کسب نماید .