مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

دبیرستان سلام سهروردی

دبیرستان های سلام هر ساله در رشته های مختلف ورزشی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شنا، طناب کشی، شطرنج، آمادگیجسمانی و… در یک جشنواره شاد و مهیج با نام « سلام ورزشی » با یکدیگر رقابت می نمایند.