باشگاه المپیاد دبیرستان های دوره اول سلام

دبیرستان دوره اول سلام سهروردی

امروزه صرف نتایج کنکور ملاک قضاوت درباره کیفیت آموزش نیست، یکی دیگر از این شاخص ها رویکرد المپیادی به آموزش می باشد.

حدود ۳۰ درصد از دانش آموزان پایه های هشتم و نهم دبیرستان سلام سهروردی عضو باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام هستند و ۲ روز در هفته جهت شرکت در این کلاس های المپیاد به محل باشگاه می روند، این آمار دربین دبیرستان های دوره اول سلام بیشترین آمار شرکت کننده می باشد .، ادامه ی این روند تا سال یازدهم (در دبیرستان دوره دوم) باعث ایجاد نگرشی جدید به تحصیل دانش در بین دانش آموزان می شود.