المپیاد

مسابقه در ذات زندگی است و انسان ها برای دسترسی به منابع، رسیدن به شرایط زندگی بهتر و بهره وری بالاتر همواره در حال مسابقه دادن هستند. دانش آموزان سخت کوش با حضور در مسابقه های دانش آموزی و به اصطلاح دقیق تر «المپیادهای علمی» توانایی علمی خود را محک می زنند. 

دانش آموزان دریافته اند که خواندن مطالب المپیادی به آنان کمک خواهد کرد که مطالب را عمیق تر یادبگیرند و همچنین دانش آموزان که با جدیت،‌خود را برای شرکت در المپیاد آماده می کنند در کنکور و دانشگاه نیز نتایج بهتری کسب خواهند نمود. 

در روزهای پنج شنبه هر هفته،‌ دانش آموزان برحسب علاقه در کلاس های المپیادی که با حضور استادید مجرب المپیادی،‌ در مدرسه تشکیل می گردد شرکت می نمایند و خود را برای مسابقه ای بزرگ آماده می کنند. 

با آرزوی موفقیت برای همه ی دانش آموزان این سرزمین.