بورسیه دبیرستان سلام نجم الثاقب 

«معاف از پرداخت شهریه از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد شهریه»

دانش آموزان عزیزی که در آزمون ورودی و همچنین مصاحبه دبیرستان حائز رتبه های برتر علمی و فرهنگی باشند، می توانند از بورسیه دبیرستان سلام نجم الثاقب استفاده نمایند و از پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد شهریه  معاف می باشند.