دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم،‌ به منظور تقویت بنیه علمی و حفظ آمادگی علمی در این اردوی مطالعاتی شرکت می نمایند.

اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم همه روزه تا ساعت ۱۸ عصر برگزار می گردد.

در این برنامه دانش آموزان به مطالعه فردی پرداخته و در کارگروهی شرکت می نمایند و در پایان به رفع اشکال مباحث مورد مطالعه می پردازند.

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان سخت کوش پایه دوزادهم.