امسال هم ٢٢ بهمن ماه، سلامى ها در جشن و راهپیمایى بزرگ پیروزى انقلاب اسلامى شرکت خواهند کرد.

فلکه دوم صادقیه اتوبان جناح بعد از خیابان سازمان آب، ایستگاه فرهنگی مجموعه مدارس سلام

#مناسبتها
#مدارس_سلام
#زندگی_به_رنگ_سلام