برگزاری مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام – بخش کتبی

هفتم آذرماه ۱۳۹۷ بخش کتبی مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام در تمامی مدارس متوسطه دوره دوم به صورت هماهنگ برگزار شد.

دانش آموزان در رشته های متنوع زیر به رقابت پرداختند:

  • نهج البلاغه

  • کتابخوانی

  • صحیفه سجادیه 

  • احکام