افتخارات و رتبه‌های دبیرستان سلام نجم الثاقب در بخش المپیاد