سلسله وبینارهای فرهنگی « او خواهد آمد»

گفتگوی ویژه ی هر ماهه با محقق و پژوهشگر برتر حوزه و دانشگاه؛ استاد حاج آقا عابدی شاهرودی پیرامون مسئله مهدویت و بررسی نحوه برخورد پیراوان حال حاضر ادیان یهودیت و مسیحیت با مقوله منجی عالم بشریت و مسائل آخرالزمانی.