دانش آموزان شاخص در آزمون مدارس برتر- پایه دوازدهم

آزمونهای تشریحی میان نیم سال اول

اهدای جوائز به دانش آموزان برتر آزمون مدارس برتر

اردوی تفریحی شیراز – پایه دهم- پاییز ۱۳۹۸

افتخار آفرینان المپیادهای علمی کشوری – سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷

برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی با حضور اولیای محترم

اردوی تفریحی پایه یازدهم – مجتمع فرهنگی تفریحی کوروش

اولین اردوی تفریحی پایه دهم- تابستان ۱۳۹۷