راهیابی به تیم ملّی المپیاد ایران

نمایشگاه دستاوردهای مجموعه مداری غیردولتی

جشنواره مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

مسابقات اسوه حسنه ۱۳۹۷ و مراسم اختتامیه

اردوی یکروزه تفریحی – پایه دهم و یازدهم

نتایج درخشان مسابقات اسوه حسنه سال ۱۳۹۷

فینال مسابقات فوتبال جام شهید فهمیده

برگزاری مسابقات اسوه حسنه- بخش کتبی

شروع مسابقات ورزشی جام شهید فهمیده