آغاز سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را به فرهنگیان فرهیخته، دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی تبریک می گوییم.