مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) پسرانه سلام نجم الثاقب»

« دبیرستان (متوسطه اول ) پسرانه سلام نجم الثاقب »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::